Sjöstadsföreningens årsstämma sker digitalt den 25 maj 2020

Hej

Här kommer alla dokument. Medlemmar som vill delta i något möte måste kontakta styrelsen  så skickar vi länken.

Styrelsen

Kallelse Sjöstadsföreningens årsstämma 2020

Verksamhetsberättelse Sjöstadsföreningen 2019

STADGAR omarbetning 2020-05-25

Årsredovisning Sjöstadsföreningen 2019

Granskning Sjöstadsföreningen 2019

Utfall 2019 och budget 2020 inkl medlemsavgift

Valberedningens förslag, Sjöstadsföreningen 2020