Enkäten om Corona, resultatet

Under april 2020 genomförde Sjöstadsföreningen en snabbenkät bland medlemmarna för att kartlägga hur de hanterat sina lokalhyresgäster och om de vidtagit andra åtgärder till följd av Coronakrisen.

 

I korthet visar resultaten:

 

 1. Om föreningarnas lokaluthyrning
  • 60 procent av lokalhyresgästerna har ansökt om reducerad hyra.
  • 25 procent av bostadsrättsföreningarna har hittills sänkt hyran för sina lokalhyresgäster.
  • 50 procent av bostadsrättsföreningarna har gett anstånd om hyresinbetalningar.

 

 1. Om föreningarnas andra åtgärder
  • 25 procent har skjutit upp underhållsaktiviteter t.ex. OVK eller stamspoling.
  • 15 procent har beställt extra städning.
  • 10 procent har ställt in städdagen.

 

 1. Om föreningarnas årsstämma
  • 40 procent genomför stämman även digitalt.
  • 35 procent har skjutit upp stämman.

 

 1. Om föreningarnas ekonomi
  • 40 procent tror att Corona-krisen inte kommer påverka föreningens ekonomi.
  • 40 procent tror att Corona-krisen kommer påverka föreningens ekonomi negativt.

 

Lakeville (2020) Sjöstadsföreningens medlemsenkät 2020 Publik