Fem frågor till Jan Martinsson

På Facebook finns en kort intervju som Allan Larsson gjort med Jan Martinsson angående vårt Upprop.

Läs och gilla

https://www.facebook.com/search/top/?q=allan%20larsson&epa=SEARCH_BOX