Frågor om park- och miljö i Sjöstaden – stadsdelsförvaltningen svarar

Sandsopningen i Hammarby Sjöstad skulle enligt kontrakt som stadsdelsförvaltningen har med entreprenören PEAB vara klart 1 maj. Detta har inte klarats. Nu trycker stadsdelen på PEAB för att sandsopningen skyndsamt skall slutföras och utkräver vite.

Strandsrensning har skett tillsammans med Stockholms Hamn under vecka 15, och skall kompletteras med att vassen klipps nu för att komma åt skräp som flutit in i strandlinjen i vassen.

Underhållet av parkbänkar säger stadsdelsförvaltningen pågår kontinuerligt. I sommar kommer sommarjobbande ungdomar att olja in alla träkonstruktioner i området.

En del papperskorgar har bytts ut, och skall fortsätta – men först 2019 finns det i stadsdelens budget.

Träd i Sjöstaden åtgärdas och beskärs omgående om grenar ligger mot husfasader. Inga beskärningar av träd sker på grund av utsikt.

Planteringarna och vattenreningsanläggningen vid Lugnets Terrass fungerar inte. Felbyggd. Stadsdelsförvaltningen försöker hålla ordning på planteringarna, men reningsanläggningen för dagvatten skall på nytt diskuteras med Exploateringskontor och Stockholm Vatten och Avfall hur den skall skötas.