Ramavtal för miljöinriktade transporter av avfall i Sjöstaden

Sjöstadsföreningen har för medlemmarnas räkning tecknat ett ramavtal för effektivare och mer miljövänlig transport av källsorterat avfall från Sjöstaden.

 

Ramavtalet är tecknat med företaget Hans Andersson Recykling AB, och innebär minskade hämtningskostnader för medlemsföreningarna, men också  att utsläpp av växthusgaser minskas och elimineras genom att hämtning sker med miljövänliga fordon typ biogasbilar och eller elbilar.

 

Genom att många föreningar nyttjar samma transportör kan den tunga fordonstrafiken minskas genom att bilarnas kapacitet nyttjas effektivare och samordnas.
Vi bedömer ramavtalet som mycket bra och förhoppningsvis gör medlemsföreningarna samma bedömning – säger Sjöstadsföreningens ordförande Bertil Stockhaus i en kommentar.  Idag rullar fordon från  7 – 8 företag i Sjöstaden med varierande kvalitè vad gäller miljöpåverkan.  

Här
 hittar du avtalet.