Sjöstadsborna trivs – och vill åka båt

Så gott som varenda en i Hammarby sjöstad rekommenderar sina vänner att flytta till stadsdelen.

Inte mindre än 96 procent av dem som svarat i en undersökning utförd av Novus (specialiserat på opinions- och marknadsundersökningar), på uppdrag av ekonomiska föreningen och innovationsplattformen ElectriCity, har sagt att de gärna vill att vännerna flyttar hit.

I en motsvarande undersökning i fjol var ”bara” 84 procent lika positiva. Endast 2 procent säger nu att de inte vill rekommendera Sjöstaden.

Den fråga som de boende i Hammarby sjöstad tycker är mest angelägen är båttrafiken. Klart viktigast är enligt hela 52 procent (82 procent om man räknar in de som sätter frågan i andra eller tredje hand) att båttrafiken till innerstan byggs ut, och att man kan åka med både SL:s periodkort och reskassa.

Något annat många saknar (ungefär hälften sätter det som första-, andra- eller tredjehandsalternativ) är fritidsverksamhet för tonåringar. Många var småbarnsföräldrar när de flyttade in i en för 10–15 år sedan ny stadsdel.

I undersökningen kan man också konstatera att det rör på sig i elbilsfrågan. Minst 32 procent (många hade inte satt sig in i ämnet) bor i en förening som har eller ska installera laddplatser. Och ungefär var tredje som köpt eller bytt bil uppger att man tänkt på elbilsalternativet. För mer än hälften är laddningsmöjligheten avgörande.

Bilpooler är däremot inte särskilt populärt. Endast 14 procent är medlemmar, och bara 23 procent skulle vilja gå med om det fanns en bilpool i deras garage.

42 procent cyklar varje vecka, hälften av dem till och med dagligen.