Bostadsrättsföreningar driver på för fler laddstationer

Få laddplatser i stan gör att bostadsrättsföreningar tar upp kampen för elbilen. Nu installerar flera föreningar i stan laddare för att elbilen ska kunna fortsätta rulla.

Läs hela artikeln från Södermlamsnytt 2017-03-18 här.

Elladdare