Medlemsmöte och information om matavfall

På medlemsmötet den 9/3 presenterades stadens mål för att öka insamlingen av matavfall. Representant från Stockholm Vatten och Avfall informerade om att matvafallet går till biologisk behandling. Intressant att nämna är att varje person slänger ca 460 kg hushållssopor per år, vilket skulle kunna fylla 1,5 globen!

Här kan du ta del av informationsmaterialet som presenterades på mötet.