Nya namn i Sjöstadsföreningens styrelse

Vid Sjöstadsföreningens årsmöte den 9 mars valdes fyra nya personer in i styrelsen för 2017;  Maria Söderback Disbo, Brf Seglatsen, Torbjörn Wahlstedt, Brf Olympia, Rickard Dahlstrand, Brf Hammarby Strand samt Christian Sundin, Brf Felicia Strand. Kvar i styrelsen är Jan-Olof Ohlsson, Brf Sjöstadshamnen, Jan Martinsson, Brf Hamnkranen, Henric Gustafsson, Brf Sickla Kanal, Carmen Stefan, Brf Sjöpärlan och Bertil Stockhaus, Brf Slusstornet som också omvaldes som föreningens ordförande för ett år. Till revisor omvaldes Hans Larsson Brf Dyningen och som auktoriserad revisor omvaldes Convensia Revision & Konsulter med Axel Nelén som ansvarig revisor.  Årsredovisningen för 2016 som godkändes av årsmötet hittar du under Om oss här på hemsidan.