Årsmöte 9 mars

Medlemsföreningarna i Sjöstadsföreningen samlas till årsmöte, Torsdagen den 9 mars med start kl. 18 på Park Inn, Midskeppsgatan 6.

2016 års verksamhet skall granskas, och verksamhetsplanen för 2017 presenteras. Dessutom väljs den styrelse som får uppdraget att leda Sjöstadföreningen 2017. Ett programinslag blir medverkan av Kristina Hedin, Stockholm Vatten och Avfall. Tema:  “Ökad matavfallsinsamling i Stockholm för en mer fossilbränslefri och klimatsmartare Stockholm”.
Medlemsföreningarna anmäler ombud till info@sjostadsforeningen.se