Första buss ut från Fredriksdal på midsommarafton

Från den nya bussdepån i Fredriksdal för 135 st innerstadsbussar kommer den första bussen att lämna depån i Hammarby Sjöstad på midsommarafton 2017.

Vid ett studiebesök fick representanter från Sjöstadsföreningen den 21 februari se den nya anläggningen och samtala om  trafikproblem som kan uppstå inte minst under byggtiden av de nya kontorshusen i området. Keolis som har uppdraget från SL att operera busstrafiken och verksamheten i bussdepån tror att eventuella trafikproblem går att hantera.  Den tätaste trafiken med utgående och ingående bussar från och till depån sker från 4.30 – 08.00 på vardagar och 18 – 19.30. Samtliga bussar drivs med biogas, och i depån kan bussarna snabbtankas på c.a 5 minuter från direktledningar med biogas.  Totalt kommer 550 förare att tillhöra depån, varav c:a 250 arbetar dagligen och i depån finns också 30 tjänstemän och 60 personer för service och  som mekaniker.

Under helgen den 17 – 18 juni kommer Sjöstadsbor och övrig allmänhet att inbjudas till visning av bussdepån.