Brev till Trafikborgarrådet om bussdepån vid Fredriksdal

Trafikkontoret fick kort efter Sjöstadsföreningens brev uppdraget att göra en trafikmätning i området. Läs hela brevet här.