SL-kort på båt till Nybroplan

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad har under hösten 2016 samlat drygt 1200 namnunderskrifter på ett upprop “Ja till båttrafik till Nybroplan med SL-kort”.

Föreningen har i dagarna överlämnat de 1200 namnunderskrifterna till Trafiknämnden i landstinget och ansvariga landstingsrådet Christoffer Tamsons. Skrivelsen bifogas här. Övriga partier i landstinget har också fått skrivelsen.

Kollektiva transporter på vattnet i Stockholm har visat sig fungera väl hittills och gett positiva effekter – säger Sjöstadsföreningens ordförande Bertil Stockhaus. och han förväntar sig nu att politikerna i landstinget tar initiativ till att öppna för båttrafik på SL-kortet även till och från Hammarby Sjöstad, med snart 30.000 boende och arbetande.