Oro för höjda tomträttsavgifter i Sjöstaden

Flera bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i Hammarby Sjöstad äger inte marken där deras fastigheter finns, utan  hyr tomten av kommunen genom tomträtt. Om Stockholms kommun höjer hyran/ tomträttsavgälden, som man aviserat, kan stora kostnadsökningar bli följden för föreningarna och deras medlemmar.

Sjöstadsföreningen har genom en enkät till medlemsföreningarna konstaterat att några föreningar fått sänkt hyra/avgäld den senaste tiden och några riskerar höjningar. Sjöstadsföreningen följer nu frågorna vidare i samråd med medlemsföreningar, och anser det som rimligt att i en stadsdel som exploaterats samtidigt, bör en likvärdig avgift gälla för tomträtten utifrån ytan för fastigheten.