Senaste nytt från Sjöstadsföreningen

Här följer information om pågående arbeten i Sjöstadsföreningen:

Arbetsgruppen Enstegstätade fasader med Stefan Hjelm som ledare hade första mötet 2 juni. 8 föreningar representerades. Arbetsgruppen fortsätter sitt samordnande arbete efter sommaren.

Laddningsresurser i medlemsföreningarna för elbilar. Några föreningar har nu sökt bidrag av Klimatklivets resurser. Nästa ansökningsperiod 29/8 – 23/9 2016. Några föreningar har redan installerat utrustning. Kontakta Sjöstadsföreningen om du är intresserad av laddningsboxar i eran förening.

Kompetens – styrelseutveckling. Ny kompetensforum för styrelsemedlemmar i Hammarby Sjöstaden anordnas av Sjöstadsföreningen till hösten. Mer info finns i separat nyhet på denna websida.