Spara pengar och miljö genom att samordna hämtningen av avfall

Bostadsrättsföreningarna i Sjöstaden kan spara pengar och miljö genom att samordna hämtningen av avfall i miljörummen. Det är slutsatsen av en kartläggning som Mats Regnell gjort bland ett 30-tal bostadsrättsföreningar. Kartläggningen presenterades nyligen på ett möte i Sjöstadsföreningen. Styrelsen fick i uppdrag att genomföra en upphandling av transporttjänster för att sänka kostnaderna och miljöpåverkan.

Mats Regnells kartläggning visar att bostadsrättsföreningarna har kontrakt med många olika entreprenörer om hämtning av avfall. Det innebär att många stora tunga lastfordon ska in i Sjöstaden för att hämta. Med så många fordon blir kostnaderna höga, liksom trycket på miljön.

Nu vill Sjöstadsföreningen åstadkomma en samordning och få entreprenörerna att presentera anbud som ger lägre priser för var och en av föreningarna mot att entreprenörerna får ett större underlag. Dessutom kommer föreningen att ställa krav på eldrivna fordon för att minska buller och koldioxid-utsläpp.

Styrelsen i Sjöstadsföreningen har redan börjat förbereda upphandlingen och kommer att genomföra den omedelbart efter sommaren.

Vid Sjöstadsföreningens möte den 3/5 diskuterades dessutom dessa ämnen:

  • Ladda hemma. Henric informerade om möjligheterna kring laddning av elbilar. Han berättade om hur man kan finansiera installationen av laddare i garaget genom att ansöka om bidrag för 75 % av kostnaden.
  • Sjöstaden LocalLife. Hossein Shahrokni, KTH, informerade om Sjöstaden LocalLife som kommer att erbjuda sjöstadsborna ett nytt kommunikationssystem i mobilen. Flera bostadsrättsföreningar är redan engagerade, fler är välkomna att delta för att testa och utveckla systemet.
  • Enstegstätade fasader. Stefan Hjelm leder en grupp som ska kartlägga omfattningen av problemen i Sjöstaden och hjälpa till att få problemen åtgärdade. Fram till den 30/9 kommer gruppen att fokusera på fasadkontroller. Föreningar har fortfarande möjlighet att anslutas genom att maila Sjöstadsföreningen.
  • Medborgarförslaget om dagvattnet vid Lugnets terras. Möte med Stadsdelsförvaltningen inom kort. Jan-Olof Ohlsson, Jan Martinsson och Carmen Stefan kommer att representera Sjöstadsföreningen.
  • Höjda tomrättsavgälder. Sjöstadsföreningen samlar in information om vad som är på gång och återkommer under hösten.
  • Styrelseutbildning. Sjöstadsföreningen genomför i samarbete med Malin Avalon Engqvist utbildning av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.