Trafikmiljön i Hammarby Sjöstads granskas

Sjöstadsföreningen har samlat in medborgarsynpunkter och förslag till förbättringar av trafikföring och trafiksäkerhet i Hammarby Sjöstad. Några exempel: för höga hastigheter på genomfartsgator, både vad gäller bilar, cyklister och bussar. Dubbelparkering i markerade cykelbanor som måste stoppas. Ändrade parkeringstider främst kring butikstäta områden vid Hammarby Allé och Sickla Kaj/Lugnets Allé. Bristande trafiksäkerhet vid övergångsställen vid tvärbanan Sickla Kaj. Tillgänglighet för rullstolsbrukare och rörelsehindrade måste ses över, beläggning, höga kanter och andra hinder måste ses över.

Förslagen från medborgarna sammanställs nu inför en uppvaktning av trafikborgarrådet Helldén och politikerna i stadshuset i augusti – september. Då skall också de växande kraven på SL-anknuten båtförbindelse med innerstaden tydliggöras.  Vattenvägen är ju både effektiv och bekväm, inte minst när stora ombyggnader sker vid Slussen och andra områden.