Medborgarförslag till stadsdelsnämnden om skötsel och underhåll av anläggningarna vid Lugnets Terass.

Medborgarförslag Lugnets terass