Fem Brf-föreningar och Sjöstadsföreningen uppvaktar om buller och partikelutsläpp från Södra Länken.

Skrivelse buller – partiklar April 2016