Bättre ordning i sopsugsystemet

Sjöstadsföreningen har skrivit till borgarrådet Ulla Hamilton och begärt överläggningar om sopsugsystemen. Det är på tre områden föreningen vill ha till stånd förbättringar: kommunalt huvudmannaskap i stället för samfälligheter, uppgradering av de mobila systemen till stationära samt ett bättre omhändertagande av det kommersiella avfallet. Ulla Hamilton har svarat att frågor om huvudmannaskap inte är hennes ansvar och hänvisat till finansroteln, dvs till finansborgarrådet Sten Nordin. Styrelsen ska arbeta vidare med dessa frågor under det kommande verksamhetsåret, bland annat i dialog med Trafikkontoret som har ansvaret för hanteringen av sopor.