Fler medlemmar och god ekonomi

År 2013 blev ett framgångsrikt år för Sjöstadsföreningen. Antalet medlemmar ökade från 32 till 39 bostadsrättsföreningar. Sedan årsskiftet har ytterligare en bostadsrättsförening anslutit sig. Dessutom har SKB med två fastigheter anslutit sig till Sjöstadsföreningen. Föreningen har en god ekonomi och redovisar ett överskott på drygt 45.000 kronor för 2013.