Tre nya namn i styrelsen för Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen har haft årsmöte och styrelsen har fått tre nya namn: Carl-Gustav Sjömark, Ulrika Bohlin och Tiziana Saraceno. Bertil Stockhaus omvaldes till ordförande. I övrigt omvaldes Henric Gustafson, Allan Larsson, Stig-Olof Hjelm och Mats Regnell. I styrelsen ingår också Helene Wintzell, som är vald på två år fram till 2015. Hans Larsson omvaldes som revisor.