Snyggt och tryggt i Sjöstaden

Vid Sjöstadsföreningens årsmöte rapporterade ordföranden Bertil Stockhaus om arbetet för ”snyggt och tryggt” i Sjöstaden. Föreningen har skrivit till stadsdelsförvaltningen om underhållet av det offentliga rummet – gator, parker mm – och till Trafikkontoret om trafiksäkerheten. Stadsdelsförvaltningen har svarat positivt och lovat att vidta åtgärder. Dessutom vill stadsdelsförvaltningen ha en fortsatt dialog med Sjöstadsföreningen, vilket föreningen kommer att ta fasta på. Vid årsmötet diskuterades behovet av bättre belysning i Sjöstaden i parker och vid broar för att öka tryggheten. Styrelsen ska arbeta vidare med dessa frågor.