Gigantiska förskolan Storseglet en hälsorisk för barnen – och vuxna?

Politikerna i Södermalms Stadsdelsnämnd har enighet över partigränserna beslutat bygga en gigantisk förskola för 200 barn invid Värmdöleden I Henriksdalshamnen. Den skall ersätta förskolorna Solbacken och Båtbyggaren. Solbacken skall bli ett annat provisorium som vanlig skola i väntan på nya skolan vid Lugnets Alle blir klar. Båtbyggaren skall bort för att byggbolag skall in och bygga bostäder, byggrätter som kommunen då får ersättning för.

Sjöstadsföreningen ställer i en skrivelse bl.a. frågor om vilka mätningar för utsläpp av kvävedioxid och partiklar som gjorts före beslutet att bygga Storseglet. Att bygga en jätteförskola invid en starkt trafikerad trafikled kan ju innebära stora hälsorisker för barnen, men också personalen, och dessutom bli ett ytterligare provisorium i 10 år. (klicka här för brevet)