Sjöstadsföreningens styrelse kommentarer till förstudien T-bana till Nacka

Läs Sjöstadsföreningens styrelsekommentarer till förstudien om T-bana till Nacka. Klicka här