HS2020 som ”medborgardriven innovationsplattform”

Sjöstadsföreningen har svarat på Vinnovas inbjudan att etablera en s k innovationsplattform. Föreningen har i en skiss till ansökan presenterat HS2020 som en ”medborgardriven innovationsplattform”. Vinnova kommer att välja ut 5-10 sådana skisser som sedan ska utvecklas till komplette ansökningar om innovationspengar. Beslut kommer att fattas senast den 5 juni. Sjöstadsföreningen samarbetar med KTH, Stockholms Innovatörskrets, STIK, White arkitekter, Tengboms arkitekter, ElBil2020, Stockholm Business Region Development.