HS2020Energi: Bättre inomhusklimat – lägre energikostnader

Sjöstadsföreningen har i verksamhetsplanen för 2013 gjort energin till en huvudfråga. Syftet är att förbättra inomhusklimatet och sänka energikostnaderna med målet att pressa ner energiförbrukningen ”under 100 kWh”. Den 19 och 21 februari genomför föreningen två möten för bostadsrättsföreningarnas ordförande och energiasvariga. Till det mötet har sex energi-, energiteknik-och energiserviceföretag bjudits in för att presentera vad var och ett av dessa företag har att erbjuda för att förbättra energiförvaltningen i bostadsrättsföreningarna. Bakgrunden till initiativet är en kartläggning av energianvändningen i drygt 100 byggnader, tillhöriga bostadsrättsföreningar i Sjöstaden. Denna kartläggning visar att förbrukningen ligger i genomsnitt på 117,7 KwH per kvm och år, alltså betydligt högre än vad som var målet när Hammarby SWh.östads byggdes. De flesta byggnaderna använder mellan 100 och 140 kWh, några till och med upp mot 185 kv.