Medlemsmöte ”Snyggt och tryggt”

  • När: 7 november, kl 18 – 20:30
  • Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6

Tema: Snyggt & Tryggt – presentation av projektet och Workshop kring inkomna och nya förslag och idéer.
Exempel: Belysning, parkskötsel, nattvandring, renhållning, trafik och annat trivsel och trygghetsskapande. Olika aktörer, samverkansmöjligheter?
Medverkande: Selene Samuelsson, Christian Sundin m.fl.

    • Electricity Stockholm presenterar aktuell verksamhet.

Medverkande: Allan Larsson

      • Nystartat projekt ”Samordnad upphandling av tjänster” presenteras.

Medverkande: Rickard Dahlstrand.

Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30.