Medlemsmöte “Trygghet i vardagen i Hammarby Sjöstad?”

När: Torsdagen den 28/9 kl. 18 – c:a 20.30.
Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6.

Kaffe och smörgås serveras från 17.30.

Anmäl föreningens ombud/representanter till info@sjostadsforeningen.se

Programmet för mötet är nu i huvudsak klart. Flera intressanta medverkande.

Magnus Jansson, områdespolis Polisen Södermalm.  Hur jobbar Polisen Södermalm?  Brottsutvecklingen i H-by Sjöstad? Samverkan? Övrigt?

Krister Sundgren, Bengt Jansson, Söderandan.   Söderandan, vad är det?  Samverkan polis, näringsliv, näringsidkare.   Grannsamverkan. Trygve. Övrigt?

Alexandra Ardin, fältassistenterna Södermalm och Hammarby Sjöstad.   Hur jobbar fältassistenterna i Hammarby Sjöstad? Hur ser det ut hos oss?  Samverkan med skolan? Övrigt?

Selene Samuelsson, Nattvandrargruppen Hammarby Sjöstad. Hur jobbar ni i Sjöstaden? Samverkan? Rekrytering av fler nattvandrare?

Automatic Larm, Hammarby Sjöstad presenterar sig och vad dom kan erbjuda Brf – lås, larm m.m.

Under kvällen kommer också representanter från Sjöstadsföreningens styrelse att kort presentera och förmedla exempel på åtgärder för ökad trygghet och trivsel som genomförts eller är på gång.

Mycket välkommen till ett angeläget möte för en dialog om vad som sker i stadsdelen och vad som kan göras för att förebygga!