Stadsdelsnämnden positiv till åtgärder vid Lugnets Terrass

Ett medborgarförslag, initierat av Sjöstadsföreningen våren 2016 angående skötsel och tillsyn av dagvattenanläggningen vid Lugnets Terrass har nu behandlats i stadsdelsnämnden den 18 maj 2016.

Nämnden beslutade att ”uppdra till stadsdelsförvaltningen att bereda ärendet enligt medborgarförslaget”. Förslaget omfattade bl.a. krav på samordnad skötsel av anläggningen och att området måste rensas och fräschas upp. Anläggningen skall ju rena dagvatten före utsläpp i Hammarby Sjö, men det fungerar inte för närvarande.