KOMPETENSFORUM FÖR BRFSTYRELSER

Förväntningarna på styrelser och ledningen av Bostadsrätts-föreningarna i Hammarby Sjöstad är höga från medlemmarna. Bostadsrätten är den största ekonomiska investeringen de flesta gör och hanteringen av föreningen och boendemiljön har en mycket stor påverkan på varje individs liv och hälsa. Samtidigt är de tekniska och administrativa utmaningarna stora för styrelsen, speciellt nu när många hus och föreningar är mer än 10 år gamla och konstruktionsfel och andra glömda synder blir akuta och svåra problem.

Sjöstadsföreningen har med detta anledning skapat en  kompetensforum. Detta riktar sig mot Brf-styrelser och är ett lokalt utbildnings- och kompetensforum för dig som ledamot. Fokus ligger på de gemensamma tekniska och administrativa utmaningarna i Hammarby Sjöstad, kommunikation, dialog, krishantering och att utveckla engagemanget hos medlemmarna.

Läs mer här

Sjostadsforeningen styrelse kompetens och natverk.