Trygghetsdialog i BRF

Återkoppling från Trygghetsdialog i BRF i Sjöstan 2023-01-24, som arrangerades av Snyggt & Tryggt i samverkan med Sjöstadsföreningen.

Deltagare var ifrån BRFerna: The Village 1, The Village 2, Båtbyggaren, Hamnkranen och Holmen.

Mötet var mycket intressant och givande. Deltagarna tog upp olika ”trygghetsproblem” som uppstått i deras respektive föreningar och hur man löst dem. Vi hittade även en del gemensamma områden där det fanns olösta frågor. Dialogerna kommer att fortsätta under våren och kompletteras med specifika infomöten.

Här en del av de punkter som togs upp:

 • Grannsamverkan gör skillnad – fördelar med detta. Broschyrer delas ut. Infomöte?
 • HSB kan anlitas för bosociala frågor – ger mkt bra stöd.
 • Samverkan med störningsjour har gett bra resultat, stök i föreningen har minskat.
 • Två av föreningarna har ”ansvariga” som tar emot nyinflyttade medlemmar.
 • Brytskydd på dörrar ger mkt bra skydd, minskat inbrotten.
 • Fler föreningar använder sig av appar för att nå ut till boende (tex Boappa). What´sup grupper. Infomöte?
 • Viktigt att inte släppa in obehöriga – alltid fråga om ärende, ev. gå annan väg.
 • Passersystem – Koder eller blippar, ungdomstaggar? Hur gör man med nycklar vid byte av medlem? Ett ämne man vill diskutera vidare.
 • Kameraövervakning och eller larmsystem. När behövs det och vad gäller för regler. Infomöten?
 • Det nämndes att annan förening satt in fönster i garage- och källardörrar för ökad trygghet.
 • Återvinningsrum – tipsa medlemmar om försiktighet med papper som kastas, (personuppgifter) kan användas för bedrägerier.
 • Visitkort till Nattvandringen i Sjöstan delas ut, nr dit är 076-706 53 73. Vid vandringar gör man en insats och lär känna sitt område och andra boende.
 • Broschyr om polisens projekt IGOR delas ut. (Mäns våld emot kvinnor.) Fler av föreningarna hade redan dessa uppsatta i sina trapphus. Viktigt att alltid kontakta polisen vid misstanke om våld.

Vi enas om att vi ska ses igen inom en dryg månad. Ni som är intresserade att delta maila till: info@snyggtochtryggt.se

Tack till The Village 1 för vi fick vara i era lokaler och sedan fick en rundtur samt titta på era olika trygghetslösningar.

/ Selene Samuelsson Hedlund, ordförande i Snyggt & Tryggt