Medlemsbrev 2022 Mars

ÄNTLIGEN kunde vi ha ett fysiskt medlemsmöte! I början på mars hade vi först en rundvandring i The Village garage där man installerat laddningsmöjlighet till varje parkeringsplats. 220 stycken om jag minns rätt. Därefter möte på Unity med presentationer. Jag tyckte det var mest intressant att höra hur man resonerat i Brf The Village när man bytte ut ett antal befintliga laddare och valde ett framtidssäkert system för hela garaget. Här finns mötet inspelat. The Village beslutsunderlag finns här för den som är intresserad. Många föreningar står nog inför att utöka antalet laddplatser och måste tänka till runt strömförsörjningen.

Årsmöte den 30 mars

Du har väl inte glömt att anmäla dig, en röst per medlemsförening men flera kan delta på mötet. Du hittar all info och kan anmäla dig här. Skistar och Stockholms nya avlopp presenterar vad som händer i och ovanpå Hammarbybacken innan det formella mötet. Start 18:30. Kaffe o macka från 18:00 och chans till lite mingel efteråt.

Kommande aktiviteter

Ett medlemsmöte i maj med fokus på ekonomi
Sjöstadsdagen den 3 september håller på att planeras, du kommer väl?

Sjöstadshöjden

Tillsammans med ElectriCITY och Snyggt & Tryggt hade Sjöstadsföreningen det årliga mötet med Exploateringskontoret för att få del av vad som sker i och runt Sjöstaden.
Det projekt som rycker allt närmare är Sjöstadshöjden, dvs Hammarby fabriksväg och området söder om vägen mot Hammarbyhöjden. Där ska byggas 4000 – 5000 kontorsplatser och 400 – 500 bostäder. Hammarbyvägen skall sänkas till samma nivå som Hammarby fabriksväg och vägarna slås samman. En bro skall byggas över vägen. Du kan läsa mer här. OBS det är samrådsmöte i Sjöstadsskolan den 5 april 17:00 – 19:00. Gå gärna dit och lyssna och lämna synpunkter.

Tunnelbanan

Tunnelbanan informerar att man från 4 april börjar med ledningsomdragning i Luma och vid Heliosgången. Trafiken kommer att ledas om i etapper och kollektivtrafiken påverkas inte. Mer info om tunnelbanan finns här.

Ukraina och uthyrning av gästlägenheter

Sjöstadsföreningen har fått frågor från medlemmar hur man ska göra. Det finns också många trådar på Facebook. En medlem har undersökt frågan lite djupare åt oss. Det har inte varit lätt att hitta fram till rätt personer i Stadens förvaltning och något riktigt svar saknas men f n verkar man inte intresserad och bara omöblerat skulle vara av intresse. Om något nytt framkommer så informerar vi.

Tack

Jag avgår som ordförande vid årets stämma efter sju år i styrelsen varav två som ordförande. Jag vill passa på att tacka alla som deltagit och bidragit till föreningens arbete genom åren. Jag är övertygad om att föreningen har en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Hammarby Sjöstad. Jag hoppas att den nya styrelsen får goda möjligheter att driva verksamheten framåt, nu när pandemin förhoppningsvis avklingar och det fysiska mötet kan bli regel och inte undantag. Då stimuleras erfarenhetsutbyte och det behöver vi mera av. De tjänar vi alla på. Vi är starkare tillsammans.

För styrelsen i Sjöstadsföreningen

Jan Martinsson

Ordförande

Jan.Martinsson@sjostadsforeningen.se

 


Medlemsbrevet i pdf-format Medlemsbrev mars 2022

 


Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 54 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans knappt 5000 lägenheter och cirka 13 900 boende