Miljöborgarrådet uppvaktas om utveckling av sopsugarna i Sjöstaden

Den 10 mars uppvaktar Sjöstasföreningens styrelse Miljöborgarrådet Katarina Luhr för en dialog om utveckling och förnyelse av sopsugsanläggningarna i Hammarby Sjöstad, förändrat huvudmannaskap, ombyggnad av mobila system till stationära system med mera.