Sjöstadsföreningens nya styrelse 2015

Vid årsmötet den 4 mars valdes delvis ny styrelse för Sjöstadsföreningen. Ordföranden Bertil Stockhaus, Brf Slusstornet omvaldes liksom Allan Larsson, Brf Hammarby Ekbacke, Henric Gustafsson, Brf Sickla Kanal, Carl-Gustav Sjömark, Brf Sjöstaden 1 samt Stig-Olof Hjelm. Nya i styrelsen är Malin Avalon Engqvist, Brf Farleden, Margareta Eriksson Almcrantz, Brf Sjöstadshamnen, Jan Martinsson, Brf Hamnkranen samt Tomas Andersson, Brf Seglatsen.