Tryggare trafikmiljö – krav från Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningens projekt “Snyggt och tryggt” har startat med att samla in synpunkter från föreningar och medborgare på förbättringar i vår stadsdel.
I första hand framförs nu krav på säkrare trafikmiljö runt Sickla Kaj och vid Kanalvägen , där förskolan Storseglet med 200 barn är placerad.
Men också förslag om utbyte och upprustning/renovering av papperskorgar och soffor.

Klicka här för att se uppvaktningsskrivelsen.