”Under 100” – förstudien och rapporten klar.

Under 2013 har HS2020 Energi inom Sjöstadsföreningen genomfört en förstudie i projektet ”Under 100 kwh/kvm/år” . Förstudien har bl.a. finansierats av Bebo.

Förstudien visar att det ursprungliga miljömålet för Hammarby Sjöstad , högst 100 kwh energi/kvm/år för bebyggelsen är uppfyllt endast i några enstaka fall. De flesta bostadsfastigheterna förbrukar betydligt mer energi för uppvärmning och elförsörjning.

Läs den intressanta rapporten genom att klicka här.

Nu fortsätter arbetet bland Sjöstadsföreningens medlemmar, bostadsrättsföreningarna, med åtgärder för att inom några år komma under 100 kwh. Om inventerade fastigheter i förstudien skulle komma under 100 – skulle besparingar i storleksordningen 11 miljoner/år kunna göras.