Remissyttrande över kommunens idrottspolitiska program

Föreningens remissyttrande över förslaget till idrottspolitiskt program 2013-17 för Stockholms kommun.

Klicka här för att ladda ner som PDF