Energimöte med fokus på värmepumpar och upphandling av energiåtgärder , 26/4

Torsdagen den 26 april har vi ett energimöte, denna gång med fokus på värmepumpar och en gruppupphandling av energiåtgärder.

En hel del föreningar i Sjöstaden har redan gjort mycket men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Vi har även en tanke att vi ska göra årets planerade energiåtgärder tillsammans för att pressa priserna mot leverantörerna och få bättre stöd. En separat inbjudan kommer från Jörgen Lööf inom kort.

Anmälan sker till Jörgen Lööf jorgen.loof@electricitystockholm.se