Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad

Förstudie och handlingsprogram nu på remiss.

Sjöstadsföreningen har genomfört en förstudie under hösten 2017 på temat Snyggt &Tryggt i Hammarby Sjöstad. Rapporten och ett förslag till handlingsprogram sänds nu ut på remiss till bostadsrättsföreningarna, allmännyttiga bostadsföretag, berörda myndigheter, Söderandan, lokala företag och föreningar m.fl.
Remisstiden för att lämna synpunkter och förslag är fram till 18 maj 2018. Remissvar tas emot på info@sjostadsforeningen.se.
Läs rapporten här. 
banner1