Sjöstadsföreningen skriver ramavtal med 7 st leverantörer

Nu finns förmånliga ramavtal för tjänster som  bostadsrättföreningen behöver för skötsel av sin fastighet. 

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen kan nu åberopa ramavtalen med respektive företag, och förhoppningsvis få förmånliga avtal för de tjänster som önskas.

Entreprenörer som Sjöstadsföreningen har avtal med:

– Hans Andersson (återvinning kretsloppsavfall)

– Riksbyggen (teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård).

– ABSS (lokalvård).

– Delagott Förvaltning (fastighetsskötsel, teknisk förvaltning).

– Svealands Fastighetsteknik AB (fastighetsskötsel).

– Naturligt rent Städ & Entreprenad (fastighetsskötsel).

– Enstar (Teknisk förvaltning).

Projektbeskrivning
Sjöstadsföreningen har idag över 50 BRFer som medlemmar. Varje BRF köper årligen tjänster som t.ex. trappstädning, fastighetsskötsel, sophämtning, teknisk drift, markskötsel, snöskottning etc. Varje morgon så fylls Sjöstaden av alla dessa företag med deras dieseldrivna transporter och arbetsmaskiner. Vi tror att detta kan samordnas bättre och därför har Sjöstadsföreningen nu skrivit ramavtal med ett antal leverantörer. I utbyte mot att de får presentera sig för er så har leverantörerna gått med på fyra rätt tuffa krav, nämligen:

1. Fossilfria arbetsmaskiner och transporter till och inom Hammarby Sjöstad
2. Lokalkontor och lokal personal
3. Rabatter och lägre kostnader
4. Central förhandling och uppföljning av Sjöstadsföreningen

bild med svaren