Vattenreningen vid Lugnets Terrass rustas upp och förnyas

Sjöstadsföreningens medborgarförslag från 21 april 2016 har fått ett positivt gensvar från stadsdelsnämnden. Vid sammanträdet med stadsdelsnämnden den 22 september 2016 beslutades att stadsdelsnämnden har ansvar för renhållning, skötsel och underhåll av vattenreningsanläggningens planteringar och andra ytor. Stockholm Vatten kommer att förnya anläggningen genom att koppla in dagvatten även från Värmdöleden, som idag släpps ut orenat i Hammarby Sjö. På detta sätt får anläggningen tillförsel av mer dagvatten, som är en förutsättning för optimal drifteffekt av anläggningen.

Se medborgarförslaget här.

Se Stadsdelsnämndens svar här.