Utreder möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad

bad
Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad har  1 februari lämnat ett remissvar över en motion i Stockholms kommunfullmäktige  (2015:71), “Utred möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad”.
Sjöstadsföreningen tillstyrker att en utredning görs av kommunen. Sedan några år tillbaka har Sjöstadsföreningen arbetat med behovet av utomhusbad i Sjöstaden och förordar placering av en flytande bassäng med tillhörande service vid Lugnets Terass vid Sickla udde. För vattenrening, vattenteknik och vattenförsörjning har diskussioner inletts av Sjöstadsföreningen med IVL i Sjöstadsverket. I remissvaret hänvisar också Sjöstadsföreningen  till att liknande anläggningar redan finns bl.a. i Göteborg och Berlin.
Sammanfattningsvis: Sjöstadsföreningen ställer sig bakom motionärernas förslag om en utredning och är beredda att medverka och tillföra den projektkompetens som vi har byggt upp under de senaste åren.