Ramavtal för möteslokaler

Sjöstadsföreningen har träffat ett ramavtal med Eatery Lumafabriken med förmånligare priser för möteslokaler och årsstämmor.

Se alla ramavtal!