Sjöstadsföreningens logotype

Sjöstadsföreningen verkar för Sjöstan

Sjöstadsföreningen jobbar ständigt för sjöstadsborna och driver många viktiga projekt i stadsdelen. Bland annat arrangerar man Sjöstadsdagen som i år går av stapeln den 3 september.

De stöttar bostadsrättsföreningarna i boendefrågor, finansierar trygghets- och städinsatser, verkar för att stärka miljöarbetet och samverkar med Stockholms stad och övriga myndigheter. Sjöstadsföreningen jobbar för oss som bor i Hammarby Sjöstad.

 

Av LISA NILSSON Tidningen Hammaby Sjöstad

 

SJÖSTADSFÖRENINGEN startades av sjöstadsbor för 20 år sedan och är en ideell förening för våra bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag.

Sjöstadsdagen arrangeras igen den 3 september.

Sjöstadsdagen arrangeras av Sjöstadsföreningen och är det enda större evenemanget i stadsdelen. Då samlas sjöstadsborna på en festival med loppis, musikunderhållning och aktiviteter för hela familjen. Tyvärr har evenemanget ställts in de två senaste åren på grund av pandemin, men nu kan vi äntligen se fram emot festen igen.

Lördagen 3 september kan alla sjöstadsbor samlas till en stor festival med många aktiviteter.

Valborgsfirandet stöttas av Sjöstadsföreningen och den 30 april kan alla sjöstadsbor uppleva ett traditionellt firande på Lilla Sickla äng. Som tidigare år invigs det kl 19.00 med ett vårtal, sedan sjunger Sofia Kapellkör in våren och kl 19.30 tänds brasan. Valborgsfirandet arrangeras av Hembygdsföreningen, Sjöstadskapellet och Lilla Sicklas vänner.

Under Valborgskvällen går Nattvandringen runt i Sjöstan för att finnas där för våra ungdomar.

Hammarby Sjöstad byggs ut i södra delen av stadsdelen.

Tillsammans med sjöstadsföreningarna ElectriCITY och Snyggt & Tryggt samordnar Sjöstadsföreningen med Exploateringskontoret vad som sker i och runt Hammarby Sjöstad. Det projekt som rycker allt närmare är Sjöstadshöjden, dvs. området mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden.

Det kommer att byggas närmare 5000 kontorsplatser och 400- 500 bostäder. Hammarbyvägen ska sänkas till samma nivå som Hammarby fabriksväg och vägarna slås samman. Vägen utvecklas till en stadsgata med planteringar och gång- och cykelstråk. I Virkesvägens förlängning föreslås en ny bro som överdäckar Hammarbyvägen.

Vid Hammarbytornet planeras ett nytt torg med lekplats nära skogen. Från bron föreslås en ny gata kantad av bostäder leda vidare österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Norr om Hammarbyvägen föreslås också ett nytt, centralt placerat torg med goda solförhållanden och vid torget planeras ett 14 våningar högt hotell.

GlashusEtt är ett projekt som Sjöstadsföreningen driver tillsammans med andra föreningar i Sjöstan. Byggnaden har sedan invigningen 2002 varit en centralpunkt i Hammarby Sjöstad och här fanns Stockholms stads första miljöinformationscentrum. Härifrån har det under åren spridits information om Sjöstadens miljöprogram med närmare 200 000 besökare från 183 länder – ett arbete som inspirerat städer över hela världen till liknande satsningar.

Ett medborgarhus för sjöstadsborna och föreningarna.

Det saknas mötesplatser för alla åldersgrupper i Hammarby Sjöstad, från ungdomar till seniorer. Nu när GlashusEtt står tomt arbetar Sjöstadsföreningen för att göra byggnaden till ett medborgarhus – en mötesplats för både allmänheten och en hemvist för det aktiva föreningslivet. Målet är att GlashusEtt ska bli ett hus för alla boende i Sjöstaden samtidigt som det fungerar som en visningsplats för internationella besökare.

Sjöstadsföreningen driver en mängd projekt för att förbättra stadsdelen och har flera viktiga uppgifter.

Den ena är att vara ett kontaktorgan för Stockholms stad och andra myndigheter i fråga om gemensamma intressen för de boende i Hammarby Sjöstad.

Det andra är att skapa erfarenhetsutbyte medlemmar emellan rörande boendefrågor, service, tjänster, erfarenhet, kunnande och information.

Den tredje uppgiften för Sjöstadsföreningen är att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling. Man startade föreningen ElectriCity som nu är spjutspetsen för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad. De arrangerar möten kring energifrågor, gör gemensamma upphandlingar och kostnadsfria energigenomgångar av bostadsrättsföreningarnas fastigheter.

Den fjärde uppgiften är att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet för att därmed skapa mervärde för de boende i området. Som ett led i det har man stiftat föreningen Snyggt & Tryggt som driver frågor som trygghet, säkerhet och underhåll av det offentliga rummet.