Risker med enstegstätade fasader i Sjöstaden?

Byggmetoden med s.k. enstegstätade fasader har använts på många fastigheter, även i Sjöstaden de senast 10 – 15 åren – med risk för fuktskador, mögel etc. En aktuell dom i Högsta domstolen gällande ett radhusområde i Skåne har slagit fast att denna byggmetod är en felaktig byggmetod. Sjöstadsföreningen följer nu den juridiska uppföljningen samt ansvarsfrågan. Vi har i Sjöstadsföreningen engagerat en av landets ledande konsulter kring fukt och mögelproblem i byggproscesser, Anders Kumlin. Före sommaren 2015 skall ett underlag för kontroll och besiktning av respektive fastigheters fasader tas fram genom Sjöstadsföreningen.