Stå på om kommunalisering av sopsug!

Sjöstadsföreningen hade medlemsmöte den 6 maj för att diskutera återvinning och sopsugsanläggningarna i Hammarby Sjöstad. Ordförande Bertil Stockhaus och Mats Regnell informerade om systemet, som är internationellt uppmärksammat, men som också har sina brister. Det är två frågor som är angelägna. Den ena är att kommunen tar över ansvaret för sopsugsanläggningarna , vilket föreningen krävt. Den andra är att uppgradera de äldre, mobila delarna av sopsugsystemet, som bland annat finns i de äldsta delarna av sjöstaden, och berör c:a 3.000 lägenheter. Föreningen har krävt att Stockholms stad tar över, skrivit till de politiska partierna, uppvaktat miljöborgarrådet Katarina Luhr och visat henne hur det fungerar – och inte fungerar – i Sjöstaden. Hon har visat stort intresse för Sjöstadsföreningens synpunkter. De som deltog i mötet gav styrelsen råg i ryggen: stå på om kommunalisering av sopsugen och uppgraderingen av de gamla delarna av systemet!