Se presentation från vårt digitala event om finansiell benchmarking

Den 9 december 2020 anordnade Sjöstadsföreningen ett digitalt event tillsammans med David Sundén, Ekonomie Doktor och sjöstadsbo sedan 2003. Här presenterar David sitt sätt att jämföra BRF er i Sjöstaden. David har utifrån sina erfarenheter från Brf Sjöstadsallén utvecklat en tjänst som försöker svara på: 1. Har föreningen rätt avgift? 2. Jämför föreningens ekonomi med andra föreningar i närområdet med liknande förutsättningar 3. Värdera föreningens känslighet för ränteändringar eller chocker som t ex hyresbortfall på lokaler eller oplanerat kostnadskrävande underhåll 4. Bistå styrelsen med att formulera en realistisk strategi/plan för ekonomin på längre sikt.

Vill du ta del av eventet i efterhand så hittar du föredraget här