Om Coronaviruset Covid-19

Först några ord från vår ordförande Jan Boström

Genom att fortsätta gå ut och fortsätta leva i vårt lokalsamhälle bidrar vi till att paniken får svårare att kliva in i Sjöstaden. Låt oss stödja vår lokala Sjöstad genom vår närvaro. Handla lokalt. Genom att äta ute på våra  restauranter och göra inköpen i våra affärer så investerar vi i Sjöstadens  framtid. Låt oss gemensamt ta ansvar för att vi förtjänar att få leva i en blomstrande levande Sjöstad.

Vi ska vara rädda om varandra. Vara hemma när vi är sjuka ha tillit till framtiden när vi är friska. Vara lojala med de råd och beslut regeringen fattar. I dramat Bacchanterna finns det två risker när människan möter en ny verklighet. Ett att hon förnekar den nya verkligheten två att hon börjar göra som alla andra utan att ha bottnat i varför hon gör det. Båda slutar klassiskt i tragedi.

Jan Boström
Ordförande

Sjöstadsföreningen

Hammarby Sjöstad

 

Information finns på följande sidor:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se