Sjöstadsföreningens årsstämma

Årsstämma

Måndagen den 30 mars 2020 kl. 18.30. Kaffe finns från 18.00. Lokal: Internetstiftelsen, goto10, Hammarby Kaj 10D på plan 5.

18.30 Teman:

 • Skanska presenterar Sthlm New – presentation av nybygget i Fredriksdal. Medverkande: Magnus Hellsten, projektchef Skanska Fastigheter Stockholm AB
 • Stockholm Framtida Avlopp presenterar projektet. Medverkande: Eva Rådmark Herrder, kommunikationsansvarig
 • Tunnelbanan, senaste nytt
 • Snyggt & Tryggt presenterar kartläggningen av tryggheten i Hammarby Sjöstad samt berättar om arbetet med Snyggt & Tryggt kontakter, Selene Samuelsson Hedlund

Ca 19.30 Sjöstadsföreningens årsstämma

Ca 20.30 Mingel, något att tugga på och dricka till

Förslag till dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma:

 1. Årsstämmans öppnade
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
  3. Justeringspersoner, 2 st.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens verksamhetsplan 2020
 11. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
 12. Medlemsavgifter 2020
 13. Val
  1. Ordförande för 1 år
  2. 1 ledamot för 1 år
  3. 2 ledamöter på 2 år
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Förslag till Stadgeändring
 17. Årsstämmans avslutning

Välkommen!

Anmälning till årsstämma senast 23 mars, 2020 till mikael.forsberg@hammarbysjostad.se